جالب هست بدانید شبی که این قسمت از پادکست را منتشر کردم تعداد بازدید که آنروزها 10 هزار روزانه بود پس از نشر این قسمت یکباره به روزانه یک میلیون و خورده ای رسید .. اطلاعات حقیقی از هاست دامین آنروزهایم deephouse.oo.gd