(84) Deep House Vocal (Ali3oli Remix)

دانلود دیپ هاوس ریمیکس طولانی

(REMIX) : ریمیکس

در لغت به معنای ضبط مجدد است

ارائه نوعی متفاوت با نسخه اصلی .. به عنوان مثال تغیر در هر یک از المان های تشکیل دهنده مانند : رییتم و نت ها سازها یا صدای خواننده یا بکل تغیر آهنگ به گونه ای که با نسخه اصلی آن متفاوت باشد …..

 میشود گفت هر ریمیکس خلق اثری جدید محسوب میشود

البته بارها دیده شده میان عوام به اشتباه میکس رو به عنوان ریمیکس میشناسند بطور مثال ریمیکس فلانی از رادیو … از دی جی فلانی

که در اصل میکس از دی جی فلانی هست

: خلاصه مفید 

   میکس = کنار هم قرار دادن چند آهنگ

ریمیکس = ارائه نوعی جدید و متفاوت با نسخه اصلی آهنگ

ریمیکس دیپ هاوس طولانی

. … ادامه دارد